fbpx
DeFish Meniu

Retete & Produse

Politica de confidentialitate

GDPR

POLITICA SERPICO CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Introducere

 

In acord cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil de la 25 mai 2018, SC Serpico Trading SRL a implementat o politică de protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal.

Prezenta politica este adresată persoanelor fizice din afara organizației cu care societatea noastră vine in contact, inclusiv clienți si vizitatori ai site-ului Serpico, parteneri sau potențiali parteneri contractuali sau reprezentanți contractuali / legali, salariați ai partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali.

 1. Prezentarea SC SERPICO TRADING SRL

1.1 Identitatea și datele de contact ale operatorului

 

 

Denumire:

SERPICO TRADING SRL

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

J23/889/2004

Cod unic de înregistrare:

RO4875815

Adresă sediu social:

Str. Drumul Odăii nr. 26C, Otopeni, jud. Ilfov

Contacte sediu social:

Fax: 021.350.37.98, telefon: 021.350.37.97,

 E-mail: office@serpico.com.ro,

 

1.2 Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

 • În vederea implementării politicilor în domeniul protecției datelor cu caracter personal, societatea a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal („RPD”).

Datele de contact ale RPD:

 • sediul societății: Str. Drumul Odăii nr. 26C, Otopeni, jud. Ilfov; pentru corespondență vă rugăm precizați în antet/subiect domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • adresă de email: dpo@serpico.com.ro;
 • număr de telefon: 021.350.37.97.
 1. Definiții

a. date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
b. date speciale cu caracter personal: datele cu caracter personal referitoare la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
c. prelucrare: operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea
prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
d. operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
e. persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
f. autoritate de supraveghere: autoritate publică independentă instituită de un stat membru pentru reglementarea și supervizarea domeniului și legislației pentru protecția datelor cu caracter personal. În România, autoritate de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresă website http://www.dataprotection.ro/).

 

 1. Tipuri de date personale prelucrate de Serpico Trading

Având în vedere specificul activității, societatea noastră prelucrează atât de date cu caracter cu caracter personal obținute de la dumneavoastră, cât și de date cu caracter personal obținute de la  terțe persoane / surse.

Marea majoritate a situațiilor sunt obligatorii pentru desfășurarea unei activități economice, unele fiind cu totul în afara oricărei posibilități de prevenire, precum primirea unui email de la un terț care include in cuprins un lanț de emailuri (acestea, desigur, conținând) date personale.

 

 

Informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm pot, astfel, include, în funcție de situație:

 • Informații de contact (numele și prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon, societatea la care lucrați, funcția sau poziția dumneavoastră;
 • Informații generate ca urmare a cookie-urilor, accesării de către dumneavoastră a website-ului sau aplicațiilor noastre sau în legătură cu materialele și comunicările pe care vi le trimitem în format electronic;
 • Informații financiare, ca de exemplu informații referitoare la plăți, precum contul bancar;
 • Informații cu privire la preferințele de marketing;
 • Informații despre istoricul unei persoane (de exemplu, din CV-uri);
 • Alte informații cu caracter personal care pot include și categorii speciale de date, cu ocazia, de exemplu, a unor verificări reputaționale;
 • Alte categorii speciale de date.
 1. Drepturile pe care le au persoanele vizate

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepuri prevăzute de legislația aplicabilă, și anume:

 • Dreptul de acces la date, prevăzut de art. 15;
 • Dreptul de rectificare a datelor, prevăzt de art. 16;
 • Dreptul de ștergere a datelor, prevăzut de art. 17;
 • Dreptul de restricționare a datelor, prevăzut de art. 18;
 • Dreptul de portabilitate a datelor, prevăzt de art. 20;
 • Dreptul de a obiecta, prevăzut de art. 21;
 • Dreptul de a n fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, prevăzut de art. 22;
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal.
 1. Alte informații

Prezenta Politică este aplicabilă începând cu data de 25 mai 2018.